COVID-19 Information

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

K O N K U R S

Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit

Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje mësimore profesionale Lektor i lartë

  • Lektor i lartë nga fusha e mësimdhënies së gjuhës së huaj (gjuhë gjermane);

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim

Google+