Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

K O N K U R S

Shtëpiak (pastrim dhe mirëmbajtje)

Zyra e Burimeve Njerëzore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar shtëpiak (pastrim dhe mirëmbajtje); (Kampusi në Shkup).

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Formulari
Application Form

Google+