Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

K O N K U R S

Për zgjedhje/ rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë shpall konkur per zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e Ekonomisë dhe Ekonometrisë;

Google+