COVID-19 Information

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

K O N K U R S

Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar: Këshilltarë Studentor në Fakultetin e Drejtësisë

Zyra e Burimeve Njerëzore

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune të R. Maqedonisë (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 62/2005), Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar këshilltarë Studentor në Fakultetin e Drejtësisë ;

Google+