Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Kontakte

“Paqja nuk mund tëmbahet me forcë; ajo mund të arrihet vetëm me anë të mirëkuptimit” - Albert Einstein


Dr. Agim Poshka,bashkë-drejtor i Qendrës për Ndërveprim dhe Dialog Kulturor (QNDK)

Email: a.poshka@seeu.edu.mk

Telefon: +38944356339, Fax: +38944356001

Dr. Linda Ziberi, bashkë-drejtor i Qendrës për Ndërveprim dhe Dialog Kulturor (QNDK)

Email: l.ziberi@seeu.edu.mk

Telefon: +38944356339, Fax: +38944356001

Dr. Benjamin Keatinge ,

Kryetar i Qendrës për Ndërveprim dhe Dialog Kulturor(QNDG)

Email: b.keatinge@seeu.edu.mk

Google+