Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Конкурси

 • О Г Л А С - Одговорен во канцеларијата за благајна

  12 декември 2014

  За пополнување на работно место со определено работно време

 • О Г Л А С - За избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa

  28 ноември 2014

  ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА И ПОЛИТИЧКИ НАУКИ ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

 • 28 ноември 2014

 • О Г Л А С - Службеник во правната служба и набавки

  14 ноември 2014

  За пополнување на работно место со определено работно време Службеник во правната служба и набавки (до враќање на работничката од породилен одмор)

 • О Г Л А С

  15 октомври 2014

  За пополнување на работно место со определено работно време - Административен Секретар во Факултет за Бизнис и Екониомија

 • О Г Л А С

  6 октомври 2014

  - За пополнување на работно место со определено работно време - Студентски Советник за Последипломски Студии - (до враќање на работничката од породилен одмор)

 • О Г Л А С

  6 октомври 2014

  За избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa

 • О Г Л А С - За избор во наставно – стручно звање лектор

  11 септември 2014

  ЦЕНТАР ЗА ЈАЗИЦИ -Избор на еден наставник во наставно-стручно звање, лектор од областа на: 64021 - Учење на странски јазик (италијански)

 • О Г Л А С - Администратор на Ректоратот

  5 септември 2014

  За пополнување на работно место со определено работно време Администратор на Ректоратот (до враќање на работничката од породилен одмор)

 • О Г Л А С - Инфо Деск Администратор

  18 јули 2014

  За пополнување на работно место со определено работно време

 • О Г Л А С - За избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa

  9 јули 2014

  ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА И ПОЛИТИЧКИ НАУКИ Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на Меѓународно Јавно Право и Европска Унија; Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на Дипломатија;

 • О Г Л А С

  3 јуни 2014

  За избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa, избор/реизбор на наставник во насловeн Вонреден Професор, избор/реизбор на наставно – стручно звање Виш Лектор

 • О Г Л А С

  26 мај 2014

  За пополнување на работно место со определено работно време Студентски Советник за Последипломски Студии (до враќање на работничката од породилен одмор)

 • О Г Л А С

  26 мај 2014

  За пополнување на работно место со определено работно време до 31.08.2014 Советник за студентите во факултетот за јазици, култури и комуникација

 • О Г Л А С

  20 февруари 2014

  За избор/реизбор во наставно – стручно звање Виш Лектор

 • О Г Л А С - За избор/реизбор на наставници во насловно звање Насловен Доцент

  27 декември 2013

  ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ Избор/реизбор на две наставници во насловно звање – насловен доцент од областа на Кривично Право.

 • КОНКУРС

  2 декември 2013

  За избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ Избор/реизбор на две наставници во сите наставни научни звања за предмети од областа на Меѓународно Право

 • О Г Л А С - За избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa

  21 ноември 2013

  ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА И ПОЛИТИЧКИ НАУКИ Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на Наука за администрацијата и Еколошко право; ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на Економија-Економетрија; Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на Економија и Примената статистика;

 • О Г Л А С - За избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa

  21 ноември 2013

  ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА И ПОЛИТИЧКИ НАУКИ Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на Наука за администрацијата и Еколошко право; ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на Економија-Економетрија; Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на Економија и Примената статистика;

Go to page:
Google+