COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

Правен Факултет и Факултет за Современи Општествени Науки

Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa

  • ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на граѓанско право;
  • ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на економија на трудот;

За повеќе информации, проверете ги следниве документи.

Google+