COVID-19 Information

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

Правен Факултет и Факултет за Современи Општествени Науки

Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa

  • ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на граѓанско право;
  • ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на економија на трудот;

За повеќе информации, проверете ги следниве документи.

Google+