COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

Fakulteti i Drejtësisë dhe Fakulteti i Shkencave Shoërore Bashkëkohore

Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

  • FAKULTETI I DREJTËSISË Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga lëmi: E drejta civile;
  • FAKULTETI I SHKENCAVE SHOQËRORE BASHKËKOHORE Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga lëmi: Ekonomia e punës;

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+