Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

Факултет за Бизнис и Економија

Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на наставник во сите наставни научни звањa

  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на финасии и сметководство;

За повеќе информации, проверете ги следниве документи.

Google+