COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë

Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga lëmi: Financa dhe Kontabilitet;

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+