COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

Правен факултет

Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на наставник во сите наставни научни звањa

  • ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од научно поле: правни науки, од областа на уставно право (50814) и управно право (50802);

За повеќе информации, проверете ги следниве документи.

Google+