COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

Fakulteti Juridik

Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

  • FAKULTETI I DREJTËSISË - Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën e shkencave juridike, nga lëmi: e drejta kushtetuese (50814) dhe e drejta administrative(50802);

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+