COVID-19 Information

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

Факултет за Бизнис и Економија & Факултет за Современи Науки и Технологии

Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa

ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА

  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од научно поле: математика, од областа на примената математика (10912);
  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од научно поле: економски науки, од областа на финансии (50326);

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од научно поле компјутерска техника и информатика, од областа на архитектура на сметачки систем (21200) и криптографија (21208);

За повеќе информации, проверете ги следниве документи.

Google+