COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

Факултет за Бизнис и Економија & Факултет за Современи Науки и Технологии

Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa

ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА

  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од научно поле: математика, од областа на примената математика (10912);
  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од научно поле: економски науки, од областа на финансии (50326);

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од научно поле компјутерска техника и информатика, од областа на архитектура на сметачки систем (21200) и криптографија (21208);

За повеќе информации, проверете ги следниве документи.

Google+