COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Tenderë

 • Thirrje publike nr. 01/052014

  23 maj 2014

  Furnizim me peleta të drurit (detajet janë dhënë në specifikacion).

 • Thirrje publike nr. 02/042014

  29 prill 2014

  Huazim i paisjeve për ceremoninë e diplomimit

 • Thirrje publike nr. 01/042014

  14 prill 2014

  Sigurim i objekteve, paisjeve kompjuterike, paisjeve nga thyerja, paisjeve nga zjarri dhe thyerja në kampusin e Universitetit të EJL në Tetovë dhe në Shkup (detajet lidhur me objektet dhe llojet e paisjeve janë të parashtruar në specifikacion).

 • Thirrje publike nr. 02/032014

  17 mars 2014

  Furnizim dhe mirëmbajtje të aparateve kundër zjarrit (detajet lidhur me llojet e aparateve janë të parashtruar në specifikacion).

 • Thirrje publike nr. 02/032014

  17 mars 2014

  Furnizim dhe mirëmbajtje të aparateve kundër zjarrit (detajet lidhur me llojet e aparateve janë të parashtruar në specifikacion).

 • Thirrje publike nr. 01/032014

  6 mars 2014

  Furnizim me materiale higjienike (detajet lidhur me llojet e materialeve janë të parashtruar në specifikacion).

 • Thirrje publike nr. 01/022014

  28 shkurt 2014

  Furnizim me materiale zyre (detajet lidhur me llojet e materialeve janë të parashtruar në specifikacion).

 • Thirrje publike nr. 02/122013

  14 dhjetor 2013

  Organizimi i vizitës studimore i studentëve dhe stafit akademik të Universitetit të EJL (detajet janë dhënë në specifikacion). (Ndryshim i afatit të dorëzimit të ofertave: Afati për dorëzim të ofertave është deri më 25.12.2013, ora 16:00.)

 • Thirrje publike nr. 03/122013

  13 dhjetor 2013

  Furnizim me materiale promovuese për shtyp (detajet lidhur me llojet e materialeve janë të parashtruar në specifikacion).

 • Thirrje publike nr. 01/122013

  13 dhjetor 2013

  Shërbime të telekomunikacionit

 • Thirrje publike nr. 01/112013

  13 nëntor 2013

  Furnizim me materiale promovuese për shtyp

 • Thirrje publike nr. 01/102013

  18 tetor 2013

  Zgjidhje ideore dhe realizim të brendimit të ndërtesës së Universitetit të Evropës Juglindore (objekti afarist „Most”), Shkup

 • Thirrje publike nr. 01/092013

  23 shtator 2013

  - Inxhenjering komplet lidhur me realizimin ndërimit të teknologjisë për ngrohje (Vazhdohet Afati për dorëzimin e ofertave deri më 18.10.2013, ora 16:00;)

 • Njoftim

  19 korrik 2013

  Njoftim - hapësirë me qira

 • Thirrje publike nr. 02/072013

  6 korrik 2013

  Furnizim me materiale teknike

 • Thirrje publike nr. 01/072013

  1 korrik 2013

  Renovimi dhe adaptimi i objektit afarist „Most” në objekt për arsimin e lartë

 • Thirrje publike nr. 04/062013

  26 qershor 2013

  -Furnizim me paisje UPS

 • Thirrje publike nr. 03/062013

  18 qershor 2013

  Punë përgatitore për përshtatje dhe adaptim të objektit afarist „Most”

 • Thirrje publike nr. 02/062013

  4 qershor 2013

  Furnizim me paisje UTM-përtëritje të softuerit apo zëvendësimi i paisjes.

 • Thirrje publike nr. 01/062013

  4 qershor 2013

  Furnizim me paisje rrjeti të teknologjisë së informatikës (Network Equipment)

Go to page:
Google+