Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike numër 01/032017 – Organizim i aktiviteteve promovuese

Lënda e furnizimit
  • Organizim i aktiviteteve promovuese (detajet janë të parashtruar në specifikacion).
  • Lënda e furnizimit nuk është e ndashme.
  • Thirrja është publike, me të drejte për pjesëmarrje të të gjithë personave juridik të regjistruar për veprimtarinë e cila është lëndë e furnizimit.
Call number. 01/032017
Specification
Formular
Google+