COVID-19 Information

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike numër 02/052017 - Furnizim me peleta të drurit

Universiteti i Evropës Juglindore shpall thirrje publike për sa vijon:
Furnizim me peleta të drurit (detajet janë dhënë në specifikacion).
Thirrje publike nr. 02/052017
Specifikacioni
Formulari

Google+