Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike numër 01/042017 - Pajisje dhe aktivitete tjera përcjellëse për ceremoninë e absolventëve

Lënda e furnizimit

  • Furnizim me pajisje dhe aktivitete tjera përcjellëse për ceremoninë e absolventëve (detajet janë dhënë në specifikacion).
  • Lënda e furnizimit nuk është e ndashme.
  • Thirrja është publike, me të drejte për pjesëmarrje të të gjithë personave juridik të regjistruar për veprimtarinë e cila është lëndë e furnizimit.
Thirrje publike nr. 01/042017
Specifikacioni
Formulari
Google+