COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јавен повик број 01/042017 - Опрема и други пропратни активности за церемонијата на апсолвентите

Предмет на набавка

  • Набавка на опрема и други пропратни активности за церемонијата на апсолвентите (деталите се наведени во спецификацијата).
  • Предметот нанабавка не е делив.
  • Повикот е отворен, со право на учество на сите домашни и странски правни регистрирани за дејноста која е предмет на набавката.
Јавен повик бр. 01/042017
Спецификација
Формулар
Google+