Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јавен повик број 01/042017 - Опрема и други пропратни активности за церемонијата на апсолвентите

Предмет на набавка

  • Набавка на опрема и други пропратни активности за церемонијата на апсолвентите (деталите се наведени во спецификацијата).
  • Предметот нанабавка не е делив.
  • Повикот е отворен, со право на учество на сите домашни и странски правни регистрирани за дејноста која е предмет на набавката.
Јавен повик бр. 01/042017
Спецификација
Формулар
Google+