COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Tenderë

 • Thirrje publike

  29 tetor 2021

  Trajnime për Basic Browzwear VSTITCHER 3D Design software training - Future Skills Center- Skills Next

 • Thirrje publike

  29 tetor 2021

  Trajnime për burimet e rinovueshme të energjisë - Future Skills Center- Skills Next

 • Thirrje publike - QBI

  4 tetor 2021

  Renovim të konvikteve

 • Thirrje publike nr. 01/072021

  8 korrik 2021

  IT pajisje

 • Thirrje publike nr. 02/062021

  8 qershor 2021

  Furnizim me peleta të drurit në Universitetin e Evropës Juglindore (UEJL) në Tetovë

 • Thirrje publike nr. 01/062021

  7 qershor 2021

  Furnizim me materiale higjienike në Universitetin e Evropës Juglindore (UEJL) në Tetovë

 • Thirrje publike nr. 04/052021

  18 maj 2021

  Furnizim me pajisje dhe aktivitete tjera përcjellëse për Ceremoninë e absolventëve në Universitetin e Evropës Juglindore (UEJL) në Tetovë

 • Thirrje publike

  12 maj 2021

  Trajnimin hyrës mbi përdorimin e teknologjisë më të fundit për modelimin dhe modelimin 3D.

 • Thirrje publike

  11 maj 2021

  Për kompanitë e interesuara nga sektori i burimeve të ripërtëritshme të energjisë

 • Thirrje publike nr. 02/052021

  6 maj 2021

  Instalim i sistemeve elektroteknike dhe të ujit në hapësirat e Objektit 813 në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore (UEJL) në Tetovë

 • Thirrje publike nr. 01/052021

  6 maj 2021

  Mobilim i hapësirave të Objektit 813 në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore (UEJL) në Tetovë

 • Thirrje publike

  23 prill 2021

  Thirrje publike për kompanitë e sektorit të ndërtimit të interesuara për njoftim hyrës në BIM (Building Information Modeling) teknologjinë

 • Thirrje publike nr. 04/042021

  21 prill 2021

  Adaptim i hapësirave të Objektit 813 në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore (UEJL) në Tetovë

 • Open Call 01/042021

  20 prill 2021

  Procurement of brand Laptop Computers

 • Thirrje publike nr. 02/042021

  7 prill 2021

  Sigurim i objekteve, pajisjeve komjuterike, pajisjeve nga thyerja, pajisjeve nga zjarri dhe thyerja në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore (UEJL) në Tetovë

 • Thirrje publike nr. 01/042021

  2 prill 2021

  Furnizim me energji elektrike të kampusit të Universitetit të Evropës Juglindore (UEJL) në Tetovë

 • Thirrje publike - QBI

  2 prill 2021

  Furnizim me energji elektrike të objektit në Qendrën në Shkup

 • Thirrje publike - QBI

  17 shkurt 2021

  Dhënie me qira të hapësirës për market në kampusin e UEJL-së.

 • Thirrje publike 01/022021

  15 shkurt 2021

  STEM equipment for FOSTEM project

 • Thirrje publike - QBI

  1 shkurt 2021

  Dhënie me qira të hapësirës për market në kampusin e UEJL-së.

Go to page:
Google+