Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike - QBI

Shërbime për mirëmbajtje të vazhdueshme të higjienës në Qendrën në Shkup

Furnizues:

Qendra për Biznes dhe Inovacion (Business & Innovation Centre) në Universitetin e Evropës Juglindore - Tetovë

Lënda e furnizimit:

Shërbime për mirëmbajtje të vazhdueshme të higjienës në Qendrën në Shkup (Objekti tek Ura) (detajet janë dhënë në specifikacion).

Më shumë informata në dokumentet në vazhdim:

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+