Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike - QBI

Dhënie me qira të hapësirës për fotokopje në kampusin e UEJL-së

Qendra për biznes dhe inovacion pranë UEJL-së, shpall njoftim publik për grumbullim të ofertave për dhënie me qira të hapësirës për fotokopje:

1. Lënda: Dhënie me qira të hapësirës për fotokopje në kampusin e UEJL-së.

Njoftimi është publik, me të drejtë për pjesëmarrje të të gjithë personave juridik të vendit dhe të huaj.

2. Furnizues: Shoqëria për shërbime “Qendra për Biznes dhe Inovacion” ShPK Tetovë

Për më shumë informata, shihni dokumentacionin në vazhdim:

Thirrje publike
Request Quotation
Google+