Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike nr. 07/062023

Renovim i hapësirave të Objektit 817

Universiteti i Evropës Juglindore - Tetovë shpall thirrje publike për:

  • Renovim i hapësirave të Objektit 817 Universitetin e Evropës Juglindore (detajet janë dhënë në Specifikacion).

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+