Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike nr. 03/062023

Network Perimeter Equipment & Licenses

South East European University – Tetovo announces a bidding procedure request (no public opening)

Purchaser: South East European University, blvd. “Ilindenska”, number 335, 1200 Tetovo

Subject of the procurement: Network Equipment

Call number: 03/062023

Code: Network Perimeter Equipment & Licenses

More information in the attached specification below:

Open Call & Specification
Request Quotation
Google+