Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike numër 01/112017 - Furnizim me chiller për ftohje

Universiteti i Evropës Juglindore shpall thirrje publike për sa vijon:
  • Furnizim me chillerpër ftohje (detajet lidhur me llojin e maqinës janë të parashtruar në specifikacion).
  • Lënda e furnizimit nuk është e ndashme.
  • Thirrja është publike, me të drejte për pjesëmarrje të të gjithë personave juridik të regjistruar për veprimtarinë e cila është lëndë e furnizimit.
Thirrje publike nr. 01/112017
Specifikacioni
Formulari
Google+