Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike numër 01/052017

Universiteti i Evropës Juglindore shpall thirrje publike për sa vijon:
Sigurim i objekteve, paisjeve kompjuterike, paisjeve nga thyerja, paisjeve nga zjarri dhe thyerja në kampusin e Universitetit të EJL në Tetovë dhe në Qendrën në Shkup.
Thirrje publike nr. 01/052017
Specifikacioni
Formulari
Google+