COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ВО ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК

Според објавениот конкурс за запишување на студенти во прва година, на факултетите на ЈИЕУ, во академската 2013/2014година, Централната комисија за запишување на студенти ја објавува листата на примени студенти во третиот уписен рок по факултети:

Поднесување на приговори

Кандидатите кои се пријавени во третиот уписен рок, може да поднесат приговор во рок од 24 часа од денот на објавување на резултатите, до 16:00 часот, 10.10.2013, преку е-маил адресата admissions@seeu.edu.mk.

Забелешка:

1. Советот на Ректорот на УЈИЕ одлучи, студентите кои завршиле средно образование надвор од Република Македонија да бидат примени во овој уписен рок, под услов до 31 октомври2013 да достават конфирмација од Министерството за Образование и Наука на РМ за започната постапка за нострификација на средното образование.

Регистрација на примените кандидати до 18.10.2013.

За повеќе информации контактирајте со Кацеларијата за Прием, зграда 801.

Е-маил: admission@seeu.edu.mk

Тел +389 44 356 188 (Тетово) и

Тел +389 44 356 398 (Скопје)

Информации за условите и начинот на регистрација

Се информираат сите студенти кои се примени во овој уписен рок на додипломски студии во Универзитетот на ЈИЕ, дека регистрацијата на првата година на студии ќе се изврши до 18.10.2013.

За регистрација, студентите треба да достават уплатница за уплатена школарина за првиот семестар во износ, зависно од студиската програма, според следната шема:

За редовни студии:

Факултет за Бизнис и економија

· Бизнис економија 55 300 ДЕН

· Агробизнис 55 300 ДЕН

· Информациски системи и менаџмент 31 250+40 000ДЕН

Факултет за Современи науки и технологии

· Компјутерски науки 55 300 ДЕН

· Компјутерско Инжењерство 55 300 ДЕН

· Бизнис Информатика 61 500 ДЕН

· Медиумска информатика 61 500 ДЕН

Оддел за интегрирани студии со пракса

- Современ банкарски менаџмент 61 500 ДЕН

- Современ менаџмент на претпријатија 61 500 ДЕН

- Применета информатика за ИТ компании 61 500 ДЕН

Правен Факултет 40 000 ДЕН

Факултет за Јавна администрација и политички 40 000 ДЕН

Факултет за Јазици, култури и комуникација 40 000ДЕН

За вонредни студии

· Бизнис и економија 40 000 ДЕН

· Современи науки и технологии 40 000 ДЕН

· Правни студии 27 700 ДЕН

· Јавна администрација и полички науки 27 700 ДЕН

· Јазици, култури и комуникација 27 700 ДЕН

За онлине студии

- Компјутерски науки 40 000 ДЕН

- Бизнис и економија 40 000 ДЕН

Уплата на семестар

Уплатата на семестар, преку жиро-сметка на Универзитет на ЈИЕ:

Уплата на школарина за прв семестар:

до18 окт. 2013

Уплата во денари:

Примач: Универзитет на ЈИЕ

Банка депонент: Стопанска банка А.Д. Скопје

Бр. на жиро-сметка: 200-0008775390-10

Цел на уплата: школарина за 2013/14

Уплата од страство (во Евра):

Institution name: SEEU Tetovo

Address: Bul. Ilindenska 335, 1200 Tetovo/Macedonia
Bank Name: STOPANSKA BANKA

Acc. number (EUR): 0009009090

IBAN: MK07200000900909026

SWIFT: STOBMK2X

Напомена:Во уплатницата,задолжително внесете го матичниот број!

За дополнителни информации за начинот на плаќање на семестар, (за плаќање на рати или претплата) ве молиме обратете се во Канцеларијата на бурсар, зграда 802.

Е-маил: bursary@seeu.edu.mk

Тел:+389 44 356 049

Тест за одредување на нивото на англискиот јазик

Тетово Студентите треба да се обратат во Јазичен Центар, 1001.

Скопје Секој петок, од 11:00, (лице за контакт Рашит Емини)

Напомена:Кандидатите кои аплицирале во студиската програма Информациски системи и менаџмент не се обврзани да присуствуваат на тестирањето.

Google+