COVID-19 Information

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

ПРОГРАМАТА ’’РАБОТИ ИСТУДИРАЈ’ 2013/2014АКАДЕМСКА ГОДИНА

Во рамките на програмата Работи и Студирај, ЈИЕУ има потреба за ангажман на студенти во работно место - SEEUTechPark

(Повеже информации за ова работно место може да добиете во JOB Description)

Право за аплицирање имаат сите студенти на ЈИЕУ.

Ангажманот во програмата Работа и Студии се врши според следните услови

· Компензацијатае 2 евра за час и заработениот износ се пресметува само за школарина

· Студентите вклучени во оваа програма им е дозволено да работат најмногу 15 часа неделно.

Рокза пријавување од 16.09 - 24.09.2013

Изборотна студентите ке се базира врз вештините за работното место коиќе бидат потврдениво интервјуто(тестирање) која ќе се одржи на 25.09.2013.Точното време и место ќе бидат утврдени во комплементарен начин, а апликантите ќе бидат информирани прекуweb mailot.

Ø Период на работа: 01 октомври - 30 јули 2013

Апликациите ги имате во овој линк или можат да се добијат и во Канцеларијата за финансиска помош ЈИЕУ -Тетово, објект 802, каде што треба и да се поднесатво одредениот рок.

Аплицирањето може да се врши и преку е-mail.

Google+