COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

ПРОГРАМАТА ’’РАБОТИ ИСТУДИРАЈ’ 2013/2014АКАДЕМСКА ГОДИНА

Во рамките на програмата Работи и Студирај, ЈИЕУ има потреба за ангажман на студенти во работно место - SEEUTechPark

(Повеже информации за ова работно место може да добиете во JOB Description)

Право за аплицирање имаат сите студенти на ЈИЕУ.

Ангажманот во програмата Работа и Студии се врши според следните услови

· Компензацијатае 2 евра за час и заработениот износ се пресметува само за школарина

· Студентите вклучени во оваа програма им е дозволено да работат најмногу 15 часа неделно.

Рокза пријавување од 16.09 - 24.09.2013

Изборотна студентите ке се базира врз вештините за работното место коиќе бидат потврдениво интервјуто(тестирање) која ќе се одржи на 25.09.2013.Точното време и место ќе бидат утврдени во комплементарен начин, а апликантите ќе бидат информирани прекуweb mailot.

Ø Период на работа: 01 октомври - 30 јули 2013

Апликациите ги имате во овој линк или можат да се добијат и во Канцеларијата за финансиска помош ЈИЕУ -Тетово, објект 802, каде што треба и да се поднесатво одредениот рок.

Аплицирањето може да се врши и преку е-mail.

Google+