COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

PROGRAMI ’’PUNO DHE STUDIO’’ -VITI AKADEMIK 2013/2014

Në kuadër të programit Puno dhe Studio, UEJL ka nevojë për angazhim të studentëve në vendin e punës - SEEUTechPark

(Më shumë informacione për këtë vend pune mund të merni në Job Description)

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë studentët e UEJL-së.

Angazhimi në programin ’’Puno dhe studio’’ bëhet sipas kushteve të mëposhtme:

  • Paga e studentit nuk mund të tejkalojë koston e mësimit dhe çdo orë pune paguhet nga 2 euro dhe kjo llogaritet vetëm për pagesë të shkollimit
  • Studentëve të angazhuar në këtë program u lejohet të punojnë më së shumti 15 orë në javë.

Afati për aplikim prej 16. 09. 2013 deri me 24. 09. 2013

Përzgjedhja e studentëve bëhet në bazë të aftësive për vendin e punës e cila do të verifikohet në Intervistën (testimin) që do të zhvillohet me 25.09.2013.

Koha e saktë dhe vendi do të përcaktohet në mënyrë plotësuese dhe aplikantët do të informohen nëpërmjet web mailit.

Ø Periudha e angazhimit : 01 Tetor - 30 Korrik2013

Aplikacionet i keni në link, gjithashtu mund të meren edhe tek Zyra për Ndihma FinanciareUEJL-Tetovë objekti 802, ku edhe duhet të dorëzohen brenda afatit të përcaktuar.

Aplikimi mundet të bëhet edhe nëpërmjet e-mailit.

Google+