COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Листа на примени кандидати во вториот уписен рок

Листа на примени кандидати во вториот уписен рок

Според објавениот конкурс за запишување на студенти во прва година, на факултетите на ЈИЕУ, во академската 2012/2013 година и Одлуката на Советот на Ректорот, одржан на 12.09.2012, Централната комисија за запишување на студенти ја објавува листата на примени студенти во вториот уписен рок по факултети:

Листа на примени кандидати во вториот уписен рок

Поднесување на приговори

Кандидатите кои се пријавени во вториот уписен рок, може да поднесат приговор во рок од 24 часа од денот на објавување на резултатите, до 16:00 часот, 14.09.2012, преку е-маил адресата admissions@seeu.edu.mk.


Забелешка:а. Кадидатите кои не доставиле целосна документација, тоа може да го направат до 28 септември 2012. 1. Доколку заклучно со 28 септември 2012, во одредени студиски групи не ќе се пријават доволен број студенти, како е предвидено со огласот за нови студенти, тогаш на тие студенти ќе им се овозможи да се префрлат во сличните студиски програми.


 1. Советот на Ректорот на УЈИЕ одлучи, студентите кои завршиле средно образование надвор од Република Македонија да бидат примени во овој уписен рок, под услов до 28 септември 2012 да достават конфирмација од Министерството за Образование и Наука на РМ за започната постапка за нострификација на средното образование.


Регистрација на примените кандидати до 14.09.2012.


За повеќе информации контактирајте со Кацеларијата за Прием, зграда 801.

Е-маил: admission@seeu.edu.mk
Тел +389 44 356 091 и +389 44 356 081


Информации за условите и начинот на регистрација


Се информираат сите студенти кои се примени во овој уписен рок на додипломски студии во Универзитетот на ЈИЕ, дека регистрацијата на првата година на студии ќе се изврши до 14.09.2012.

За регистрација, студентите треба да достават уплатница за уплатена школарина за првиот семестар во износ, зависно од студиската програма, според следната шема:

За редовни студии:


Факултет за Бизнис и економија


 • Бизнис администрација 55 300 ДЕН
 • Бизнис администрација (на англиски) 61 500 ДЕН
 • Информациски системи и менаџмент 30 750 ДЕН

Факултет за Современи науки и технологии


 • Компјутерски науки 55 300 ДЕН
 • Компјутерско инженерство 55 300 ДЕН
 • Бизнис информатика 61 500 ДЕН

Правен Факултет 40 000 ДЕН


Факултет за Јавна администрација и политички 40 000 ДЕН

Факултет за Јазици, култури и комуникација 40 000ДЕН


За вонредни студии

 • Бизнис и економија 40 000 ДЕН
 • Современи науки и технологии 40 000 ДЕН
 • Правни студии 27 700 ДЕН
 • Јавна администрација и полички науки 27 700 ДЕН
 • Јазици, култури и комуникација 27 700 ДЕН

Уплата на семестар

Уплатата на семестар, преку жиро-сметка на Универзитет на ЈИЕ:

Уплата на школарина за прв семестар:
до 14ти сеп. 2012

Уплата во денари:


Примач: Универзитет на ЈИЕ

Банка депонент: Стопанска банка А.Д. Скопје

Бр. на жиро-сметка: 200-0008775390-10

Цел на уплата: школарина за 2012/13

Уплата од страство (во Евра):


Institution name: SEEU Tetovo

Address: Ilindenska bb, 1200 Tetovo/Macedonia
Bank Name: STOPANSKA BANKA

Acc. number (EUR): 0009009090

IBAN: MK07200000900909026Напомена: Во уплатницата, задолжително внесете го матичниот број!


За дополнителни информации за начинот на плаќање на семестар, (за плаќање на рати или претплата) ве молиме обратете се во Канцеларијата на бурсар, зграда 802.


Е-маил: bursary@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 049

Google+