COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК

Според објавениот конкурс за запишување на студенти во прва година, на факултетите на ЈИЕУ, во академската 2012/2013 година и Одлуката на Советот на Ректорот, одржан на 28.08.2012, Централната комисија за запишување на студенти ја објавува прелиминарната листа на примените студенти во првиот уписен рок по факултети:

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК

Поднесување на жалби

Кандидатите кои се пријавиле во првиот уписен рок, може да поднесат жалба во рок од 24 часа од денот на објавување на прелиминарните резултати, до 16:00 часот, 31.08.2012, преку е-маил адресата admissions@seeu.edu.mk.

Жалбите ќе бидат разгледани на 03август 2012.

Забелешка:

1.

а. Кадидатите кои не доставиле целосна документација, тоа може да го направат во вториот уписен рок, од 30 август до 10 септември 2012.

б. Кандидатите кои не положиле државна матура, но имат положено школска матура или заршен испит ќе се сметат за прием во вториот уписен рок.

В. Кандидатите со завршено средно образование во училиштата во кои не се применува државна матура ќе се сметат за прием во вториот уписен рок.

2. Доколку заклучно со вториот уписен рок (10 септември 2012), во одредени студиски групи не ќе се пријават доволен број студенти, како е предвидено со огласот за нови студенти, тогаш на тие студенти ќе им се понуди можноста да бират меѓу сличните студиски програми.

3. Советот на Ректорот на УЈИЕ одлучи да студентите кои завршиле средно образование надвор од Република Македонија да бидат примени во првиот уписен рок, под услов да до 28септември2012достават конфирмација од Министерството за Образование и Наука на РМ за започната постапка за нострификација на средното образование.

Регистрација на примените кандидати ќе биде во период

од 03.09.2012 до 14.09.2012.

За повеќе информации контактирајте со Кацеларијата за Прием, зграда 801.

Е-маил: admission@seeu.edu.mk

Тел +389 44 356 091 и +389 44 356 081

Информации за условите и начинот на регистрација

Се информираат сите студенти кои ги примени во првиот уписен рок на додипломски студии во Универзитетот на ЈИЕ, дека регистрацијата на првата година на студии ќе се изврши во период од 03.09.2012 до 14.09.2012.

За регистрација, студентите треба да донесат уплатница за уплатена школарина за првиот семестар во износ, зависно од студиската програма, според следната шема:

За редовни студии:

Факултет за Бизнис и економија

· Бизнис администрација 55 300 ДЕН

· Бизнис администрација (на англиски) 61 500 ДЕН

· Информациски системи и менаџмент 30 750 ДЕН

Факултет за Современи науки и технологии

· Компјутерски науки 55 300 ДЕН

· Компјутерско Инжењерство 55 300 ДЕН

· Бизнис Информатика 61 500 ДЕН

Правен Факултет 40 000 ДЕН

Факултет за Јавна администрација и политички 40 000 ДЕН

Факултет за Јазици, култури и комуникација 40 000ДЕН

За вонредни студии

· Бизнис и економија 40 000 ДЕН

· Современи науки и технологии 40 000 ДЕН

· Правни студии 27 700 ДЕН

· Јавна администрација и полички науки 27 700 ДЕН

· Јазици, култури и комуникација 27 700 ДЕН

Уплата на семестар

Уплатата на семестар, преку жиро-сметка на Универзитет на ЈИЕ:

Уплата на школарина за прв сеемстар:

3ти– 14тисеп.2012

Уплата во денари:

Примач: Универзитет на ЈИЕ

Банка депонент: Стопанска банка А.Д. Скопје

Бр. на жиро-сметка: 200-0008775390-10

Цел на уплата: школарина за 2012/13

Уплата од страство (во Евра):

Name of Institution: SEEU Tetovo

Address: Ilindenska bb, 1200 Tetovo/Macedonia
Bank Name: STOPANSKA BANKA

Acc. number (EUR): 0009009090

IBAN: MK0720000090090902

Напомена:Во уплатницата задолжително внесете го матичниот број.

За дополнителни информации за начинот на плаќање на семестарот (можноста за плаќање на рати или претплата) ве молиме да контактирате со Канцеларијата на бурсар, зграда 802.

Е-маил: bursary@seeu.edu.mk

Тел:+389 44 356 049

Google+