South East European University
bringing knowledge to life!

LISTA E KANDIDATËVE TË PRANUAR NË AFATIN E PARË PËR REGJISTRIME

Në bazë të konkursit të shpallur për regjistrimin e studentëve në vitin e parë, në fakultetet e UEJL, për vitin akademik 2012/2013 dhe vendimit të Këshillit të Rektorit të UEJL-së, në mbledhjen e mbajtur më datë 28.08.2012, Komisioni qendror për regjistrimin e studentëve shpall listën preliminare të studentëve të pranuar në UEJL, në afatin e parë të regjistrimit, sipas fakulteteve

Google+