COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

ПРИЈАВУВАЊЕ И УПИС ЗА НОВИТЕ СТУДЕНТИ ЗА АКДЕМСКАТА 2012/13 ГОДИНА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ (ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ)

Уписен рок:

25ти авг. 2012 Краен рок за пријавување – Прв уписен рок
28ти авг. 2012 Конечни резултати - Примени кандидати во првиот уписен рок
27ти авг. – 10ти септ.2012 ВТОР УПИСЕН РОК
12ти септ. 2012 Конечни резултати – Примени кандидати во вториот уписен рок
Уплата на семестар & Пријавување семестар:
3ти – 14ти септ. 2012 Уплата на семестар – Примени кандидати во првиот уписен рок
Стипендии:
15ти авг. 2012 Краен рок за пријавување за стипендии [1. ХЕСП – стипендии според финансиска потреба; 2. Стипендии по заслуга на УЈИЕ – странски студенти; 3. Стипендии од бизнис-заедницата]
31ви авг. 2012 Тестирања за стипендии (Стипендии по заслуга на УЈИЕ – странски студенти)
3ти септ. 2012 Прелиминарни резултати од тестирањата за стипендиите по заслуга на УЈИЕ
7ми септ. 2012 Конечни резултати од тестирањата за стипендиите по заслуга на УЈИЕ
Тест по англиски и македонски јазик за одредување на нивото
6ти септ. 2012 Прв тест по англиски и македонски јазик за одредување на нивото
14ти септ. 2012 Втор тест по англиски и македонски јазик за одредување на нивото
Пријавување предмети:
10ти– 21ви септ. 2012 Регистрација на предмети
17ти – 29ти септ.2012 Пријавување/одјавување часови
Временски период за сместување во студентски дом:
22ри авг. – 17ти септ. 2012 Пријавување за сместување во студентскиот дом во УЈИЕ
Oриентационен ден (добредојде)
17ти септ. 2012 Добредојде и ориентација (Ректорат, Факултет и администрација)
Google+