COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

AFATI KOHOR PËR APLIKIM DHE REGJISTRIM PËR STUDENTËT E RI NË VITIN AKADEMIK 2012/13 CIKLI I PARË I STUDIMEVE (DERIDIPLOMIK)

Afati kohor për pranim:

25 gusht 2012 Përfundimi i afatit të parë të aplikimit
28 gusht 2012 Rezultatet përfundimtare për kandidatët e pranuar në afatin e parë të aplikimit
27 gusht – 10 shtator2012 Afati i dytë i aplikimit
12 shtator 2012 Rezultatet përfundimtare për kandidatët e pranuar në afatin e dytë e të aplikimit
Pagesa e semestrit&Regjistrimi i semestrit:
Nga 3–14 shtatori 2012 Pagesa e semestrit për kandidatët e pranuar
Korniza kohore për bursat:
15 gusht 2012 Përfundimi i afatit të aplikimit për bursat [1. HESP bursat sipas nevojës financiare; 2. Bursat meritore të UEJL-së – studentët e huaj; 3. Bursat që ndahen nga komuniteti i biznesit]
31 gusht 2012 Testimi për bursat (Bursat meritore të UEJL-së – studentët e huaj)
3 shtator 2012 Rezultatet preliminare për Bursat meritore të UEJL-së
7 shtator 2012 Rezultatet përfundimtare për Bursat meritore të UEJL-së
Testi për përcaktimin e nivelit të njohjes së gjuhëve
6 shtator 2012 Testi i parë për përcaktimin e nivelit të njohës së gjuhës angleze,
Testi i parë për përcaktimin e nivelit të njohës së gjuhës maqedonase
14 shator 2012 Testi i dytë për përcaktimin e nivelit të njohës së gjuhës angleze,
Testi i dytë për përcaktimin e nivelit të njohës së gjuhës maqedonase
Regjistrimi i lëndëve:
10 – 21 shtatori 2012 Regjistrimi i lëndëve
17 – 29 shtatori 2012 Regjistrimi/çregjistrimi i orëve mësimore
Aplikimi për akomodim në konvikte:
22 gusht – 17 shtator 2012 Aplikimi për akomodim në konvikte në Kampusin e UEJL-së
Dita e orientimit (Mirëseardhje):
17 shtator 2012 Mirëseardhje dhe orientim (Rektorat, Fakultet dhe Administratë)
Google+