Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРОГРАМАТА ’’РАБОТА И СТУДИРАЈ’’ ЗА АКАДЕМСКАТА 2012/2013 ГОДИНА

Универзитетот на ЈИЕ-Тетово - Канцеларијата за Финансиска Помош

Програмата ’’Работа – студии’’ ќе им озможува на студентиве да работаат во разни сектори, максимално 15 часа неделно и добиената сума ќе се пресметува САМО за плаќање на школарината.
• Право за апликација во програмата „Работи и студирај“ имаат сите студенти кои во академската 2012/13 година се во редовни студии, но приоритет ќе им се даде на студентите кои ќе докажат дека имаат потреба за финансиска поддршка и ќе демонстрираат вештини за работното место.
• Студентите на кои им се доделени стипендии или финансиска помош од било кој фонд во минатата и ова академска година не им се овозможува да бидат дел од програмата “Работа и студирај”

Студентите може да аплицираат за следните работни места

1.Библиотека
2.Центар за Кариера
3.Бизнис Центар
4.Институт за Животна Средина
5.Одржување

•Хигиена
•Зеленило
•Озвучење
6. Студентска Служба
07. IT-Департамент

* IT Demostrator
* IT Support
* CST Laboratories
* Web Designer/ Developer
08. SEEU Алумни
09. Јазичен Центар
10. Администрациска Асс во фаkултетите
11. Администрациска Асс -Скопје


• Ангажманот во ова програма ќе се изврши според следниве критериуми:
1.Потребата за финансиска помош
2.Способностите за работното место

* Првиот критериум (Потребата за финансиска помош) ќе се утврди од документите кои треба да се доставаат
* Вториот критериум (Способноста за работното место) ќе се утврди во интервјуто што ќе се одржи со група апликанти одделно, после прекваликацијата според првиот критериум !
* Списокот на термините за интервју, за секое работно место ќе се објавува во месец септември во административна зграда 802. 02, Канцеларијата за Фин. Пом ош

• Формуларите за апликација може да се земаат во АКО КЛИКНАТЕ ТУКА, во Универзитетскиот кампус во Скопје и во Канцеларијата за Финансиска Помош, административна зграда 802.02 - Тетово каде треба и да се доставаат во наведениот рок .

Рокот за аплицирање – 01. 06. 2012 до 15. 06. 2012
Новите студенти можат да аплицират од 03.09.2012 – 10.09.2012
Студентите ќе почнат со работа од 01. 10. 2012

Google+