COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРОГРАМАТА ’’РАБОТА И СТУДИРАЈ’’ ЗА АКАДЕМСКАТА 2012/2013 ГОДИНА

Универзитетот на ЈИЕ-Тетово - Канцеларијата за Финансиска Помош

Програмата ’’Работа – студии’’ ќе им озможува на студентиве да работаат во разни сектори, максимално 15 часа неделно и добиената сума ќе се пресметува САМО за плаќање на школарината.
• Право за апликација во програмата „Работи и студирај“ имаат сите студенти кои во академската 2012/13 година се во редовни студии, но приоритет ќе им се даде на студентите кои ќе докажат дека имаат потреба за финансиска поддршка и ќе демонстрираат вештини за работното место.
• Студентите на кои им се доделени стипендии или финансиска помош од било кој фонд во минатата и ова академска година не им се овозможува да бидат дел од програмата “Работа и студирај”

Студентите може да аплицираат за следните работни места

1.Библиотека
2.Центар за Кариера
3.Бизнис Центар
4.Институт за Животна Средина
5.Одржување

•Хигиена
•Зеленило
•Озвучење
6. Студентска Служба
07. IT-Департамент

* IT Demostrator
* IT Support
* CST Laboratories
* Web Designer/ Developer
08. SEEU Алумни
09. Јазичен Центар
10. Администрациска Асс во фаkултетите
11. Администрациска Асс -Скопје


• Ангажманот во ова програма ќе се изврши според следниве критериуми:
1.Потребата за финансиска помош
2.Способностите за работното место

* Првиот критериум (Потребата за финансиска помош) ќе се утврди од документите кои треба да се доставаат
* Вториот критериум (Способноста за работното место) ќе се утврди во интервјуто што ќе се одржи со група апликанти одделно, после прекваликацијата според првиот критериум !
* Списокот на термините за интервју, за секое работно место ќе се објавува во месец септември во административна зграда 802. 02, Канцеларијата за Фин. Пом ош

• Формуларите за апликација може да се земаат во АКО КЛИКНАТЕ ТУКА, во Универзитетскиот кампус во Скопје и во Канцеларијата за Финансиска Помош, административна зграда 802.02 - Тетово каде треба и да се доставаат во наведениот рок .

Рокот за аплицирање – 01. 06. 2012 до 15. 06. 2012
Новите студенти можат да аплицират од 03.09.2012 – 10.09.2012
Студентите ќе почнат со работа од 01. 10. 2012

Google+