COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

APLIKIM NË PROGRAMIN ’’PUNO DHE STUDIO” PËR VITIN AKADEMIK 2012/2013

UNIVERSITETI I EJL TETOVË ZYRA PËR NDIHMA FINANCIARE

Si pjesë e pakos së ndihmave financiare, UEJL edhe gjatë vitit akademik 2012/13 do t’ju mundësojë studentëve që të anagazhohen në programin ’’Puno dhe studio” sipas kushteve të mëposhtme:

• Paga e studentit nuk mund të tejkalojë koston e mësimit

• Angazhimi maksimal është deri në 15 orë punë në javë dhe studenti mund të angazhohet më së shumti deri në shlyerjen e shkollimit të një viti akademik gjatë kohëzgjatjes së studimeve.

• Të drejtë aplikimi në programin “Puno dhe studio” kanë të gjithë studentët që gjatë vitit akademik 2012/13 ndjekin studimet e rregullta në UEJL, por përparësi do të kenë studentët që do të dëshmojnë se kanë nevojë për përkrahje financiare si dhe ata që do të dëshmojnë shkathtësi për vendin e punës.

• Studentëve që janë të akorduar me bursë apo ndihmë financiare nga cilido fond në vitin paraprak dhe vijues akademik nuk u mundësohet të angazhohen në programin “Puno dhe studio”.


Departamentet ku do të munden të angazhohen studentët janë të potencuara më poshtë :

1. Bibliotekë
2. Qendra e Karrierës
3. Qendra e biznesit
4. Instituti për ambient jetesor
5. Mirëmbajtje
*
• Pastrim
• Gjelbërim
• Zërim
6. Shërbimi Studentor
7. Departamenti IT-së

• IT – Demostrator
• *IT – Support
• Web Designer/Developer
• *CST Laboratories
8. Qendra e gjuhëve
9. Asistencë administrative në fakultet
10. Asistencë administrative – Shkup
11. SEEU Alumni


• Angazhimi në këtë program do të bëhet sipas kritereve:

1. Nevoja për ndihmë financiare
2. Aftësitë për vendin e punës

• Kriteri i parë (Nevoja për ndihmë financiare) duhet të verifikohet në bazë të dokumentacionit të prezantuar.
• Kriteri i dytë (Aftësia për vendin e punës) do të verifikohet në intervistat që në veçanti do të mbahen me një numër të caktuar të aplikuesve pas përzgjedhjes në bazë të kriterit të parë

* Lista e termineve për intervistë, për ç’do vend pune do të shpallet në muajin shtator tek Zyra për Ndihma Financiare, ndërtesa (802).

• Aplikacionet mund të merren nëse KLIKONI KËTU , në kampusin universitar në Shkup dhe te Zyra për Ndihma Financiare-Tetovë, ndërtesa (802.02) ku edhe duhet të dorëzohen brenda afatit të përcaktuar

Afati për aplikim – prej 01. 06. 2012 deri me 15. 06. 2012
Për studentët e rrinj (brucoshët) afati i aplikimit është prej 03. 09. 2012 deri me 10. 09. 2012
Angazhimi i studentëve në punë do të bëhet prej 01. 10. 2012

Google+