COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Известување за апсолвентите- Можностзапријавување на магистерски студиисо два неположени испити

Се известуваат апсолвентите на УЈИЕ, кои завршиле со предавања и на кои им останале не повеќе од два неположени испити до дипломирање дека можат да продолжат со магистерските студии според следниве услови:

Се известуваат апсолвентите на УЈИЕ, кои завршиле со предавања и на кои им останале не повеќе од два неположени испити до дипломирање дека можат да продолжат со магистерските студии според следниве услови:

1. Да пополнат он-лајн апликација(http://apply.seeu.edu.mk/?type=sao02);

2. Да достават документација во Канцеларијата за прием (без уверение за дипломирање);

3. Да ги пријават неположените испити кај советникот за студентите на соодветниот факултет;

4. Да извршат уплата за првиот семестар во износ од 55,350 ден на жиро - сметката на Универзитетот: 200-0008775390-10

Рокот за пријавување е до 26 септември, 2011 година.

Дополнителната испитна сесија за студентите кои ќе се пријават за магистерски студии ќе биде организирана во текот на последната недела на септември.

Напомена

· Доколку студентот не ги положи испитите, уплатениот износ (55,350 ден) целосно ќе им биде вратен;

· Доколку студентот ги положи испитите уплатениот износ се пренесува за плаќање на првиот семестар,без право на враќање;

· По извршената апликација за магистерските студии, студентот со уплатениот износ од 55,350 ден треба да се обрати до советникот на соодветниот факултет за пријавување на неположените испити од додипломските студии.

Google+