COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Njoftim për absolventët- Mundësia e aplikimit për master studime me dy provime të mbetura

Njoftohen studentët e UEJL, të cilët kanë përfunduar me ligjëratat dhe deri në diplomim ju kanë ngelur jo më shumë se dy provime dhe të cilët janë të interesuar të vazhdojnë me ciklin e dytë të studimeve (master) se mund të aplikojnë me kushtet në vijim:

Njoftohen studentët e UEJL, të cilët kanë përfunduar me ligjëratat dhe deri në diplomim ju kanë ngelur jo më shumë se dy provime dhe të cilët janë të interesuar të vazhdojnë me ciklin e dytë të studimeve (master) se mund të aplikojnë me kushtet në vijim:

1. Të plotësojnë formularin online (http://apply.seeu.edu.mk/?type=sao02)

2. Të dorëzojnë dokumentacionin në zyrën e pranimit (pa çertificatë të diplomimit)

3. Të praqesin provimet të cilëve duhet t’iu nënshtrohen te këshilltari për studentë i fakultetit përkatës

4. Të bëjnë pagesë të semestrit të parë në shumë prej 55.350 Den, në xhirollogarinë:

200-0008775390-10

Afati për paraqitje është deri më 26 shtator, 2011.

Afati shtesë i provimeve për studentët që do të aplikojnë për master studime do të organizohet në javën e fundit të shtatorit.

Shënim:

· Nëse studenti nuk i kalon provimet, shuma e lartësëshuar (55,350 den) do ti kthehet në tërësi.

· Nëse studenti i kalon provimet atëherë shuma e paguar i llogaritet në pagesë të semestrit të parë, pa të drejtë refundimi (kthimi).

· Pas kryerjes së aplikimit për mastër, studenti me fletëpagesë të kryer drejtohet te këshilltari për studentë për regjistrim të provimeve të mbetura (cikli deridiplomik).

Google+