Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Програма на стипендии од бизнис-заедницата „Инвестирајте во вашата иднина

ЈИЕУ во соработка со бизнис-заедницата, преку програмата на ЈИЕУ „Инвестирајте во вашата иднина“ нуди 13 стипендии за новите студенти кои ќе се запишат на ЈИЕУ во академската 2011/2012 година.

ЈИЕУ во соработка со бизнис-заедницата, преку програмата на ЈИЕУ „Инвестирајте во вашата иднина“ нуди 13 стипендии за новите студенти кои ќе се запишат на ЈИЕУ во академската 2011/2012 година.

Финансиската поддршка обезбедена од финансирање од бизнис-заедницата е следна:
Стипендии од компанијата „ALMA-M“
9 стипендии за првиот циклус на студии
Стипендии од компанијата „DAUTI KOMERC“
2 стипендииза првиот циклус на студии
Стипендии од компанијата „ASSECO-SEE“
2 стипендии за првиот циклус на студии
Стипендија од компанијата „VEZË SHARRI“
1 стипендија за првиот циклус на студии
Стипендија од компанијата „EURO ACTIVA“
1 стипендија за првиот циклус на студии
Условите, критериумите за избор, висината на износот на стипендиите, начинот и периодот за апликација за посебните програми се слични со стипендиите по заслуга понудени од Универзитетот и од ХЕСП.
Детални информации за стипендиите може да се добијат во Канцеларијата за финансиска поддршка.
Рок за аплицирање
Аплицирањето за сите програми на стипендии почнува од 12.09.2011 и завршува на 23.09.2011
Google+