COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Programi i bursave nga komuniteti i biznesit “INVESTONI NË TË ARDHMEN TUAJ”

UEJL në bashkëpunim me komunitetin e biznesit, përmes programit të UEJL-ës “Investoni nëtë ardhmen tuaj” do tëmundësojë 13 bursa për studentët e rinj që do të regjistrohen në vitin akademik 2011/2012.

UEJL në bashkëpunim me komunitetin e biznesit, përmes programit të UEJL-ës “Investoni nëtë ardhmen tuaj” do tëmundësojë 13 bursa për studentët e rinj që do të regjistrohen në vitin akademik 2011/2012.

Përkrahja financiare që mundësohet nga financimi i i komunitetit të biznesit është si në vijim :
Bursa të kompanisë“ALMA-M”
9 bursa për ciklin e parë të studimeve.
Bursa të kompanisë“DAUTI KOMERC”
2 bursa për ciklin e parë të studimeve.
Bursë e kompanisë“VEZË SHARRI”
1 bursë për ciklin e parë të studimeve.
Bursa të kompanisë“EURO ACTIVA”
1 bursë për ciklin e parë të studimeve.
Kushtet, kriteret e përzgjedhjes, lartësia e bursës si dhe mënyra dhe afati i aplikimit për programet e veçanta janë të ngjashme me bursat meritore që i ofron UEJL dhe HESP, ndërsa për hollësi mund të drejtoheni në Zyrën për Ndihma Financiare të UEJL-ës.
Afati i aplikimit
Aplikimi për këtë program të bursave fillon nga data 12.09.2011 dhe përfundon me 23.09.2011
Google+