COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРОГРАМАТА „РАБОТИ ИСТУДИРАЈ“

АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРОГРАМАТА „РАБОТИ ИСТУДИРАЈ“ ЗА АКАДЕМСКАТА 2011/2012ГОДИНА

Програмата Работи и студирајќе им овозможи на студентите да работаат во различни сектори, максимално 15 часа неделно. Добиената сума ќе се пресметува САМО за плаќање на школарината.
 • Право за апликација за програмата „Работи и студирај“ имаат сите студенти кои во академската 2011/12 година се на редовни студии, но приоритет ќе им се даде на студентите кои ќе докажат дека имаат потреба за финансиска поддршка и ќе демонстрираат вештини за работното место.
 • Студентите на кои им се доделени стипендии или финансиска помош од кој и да било фонд во минатата и во оваа академска година немаат право да аплицираат за програмата „Работи и студирај“.

Студентите можат да аплицираат за следниве работни места:

 1. Библиотека 7. Оддел за ИТ
 2. Центар за кариера * ИТ-демонстратор
 3. Бизнис-центар *ИТ-поддршка
 4. Институт за животна средина * Лаборатории - СНТ
 5. Одржување * Дизајнер/Развивач на веб
  • Хигиена 8. Алумни на УЈИЕ
  • Зеленило 9. Јазичен центар
  • Техничко одржување 10. Административен асистент нафакултетите
  • Озвучување 11. Административен асистент- Скопје

6. Студентска служба 12.Телефонски оператор

· Ангажманот во оваа програма ќе се изврши според следниве критериуми:

1. Потребата за финансиска помош

2. Способностите за работното место

* Првиот критериум(Потребата за финансиска помош) ќе се утврди од документите кои треба да се достават.

* Вториот критериум (Способноста за работното место) ќе се утврди на интервјуто што ќе се одржи со група пријавени кандидати одделно, после преквалификацијата според првиот критериум.

* Списокотна термините за интервју, за секое работно место ќе се објават по 15 септемвриво административна зграда 802. 02, во Канцеларијата за финансиска помош.

 • Формуларите за апликација може да се земат ТУКА, во Универзитетскиот кампус во Скопје и во Канцеларијатаза финансиска помош, административна зграда 802.02 - Тетово каде што треба и да се достават во наведениот рок.

Новите студенти можат да аплицираат од 5.9.2011– 13.9.2011 година

Студентите ќе почнат со работа од 01. 10. 2011година

Google+