Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Прелиминарна листа на примени кандидати на третиот циклус на студии на УЈИЕ 2021/2022 - Втор уписен рок

Прелиминарна листа на примени кандидати на третиот циклус на студии на УЈИЕ 2021/2022 - Втор уписен рок

Врз основа на Конкурсот за запишување на студенти во третиот циклус на студии на Факултетот за бизнис и економија (втор уписен рок), на Универзитетот на Југоисточна Европа во академската 2021/22 година, Советот на докторската школа ја објавува ПРЕЛИМИНАРНАТА листа на кандидати примени на 3-иот циклус на студии на УЈИЕ во академската 2021/22 година:

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ – 2021/2022

Кандидатите кои се пријавиле за упис, може да поднесат жалба до 14.10.2021, до 24:00 часот, преку е-маил адресата: doctoral@seeu.edu.mk

Советот на докторската школа жалбите ќе ги разгледа на 15.10.2021

Google+