Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Lista preliminare e kandidatëve të pranuar në ciklin e tretë të studimeve në UEJL 2021/2022 - Afati i dytë

Lista preliminare e kandidatëve të pranuar në ciklin e tretë të studimeve në UEJL 2021/2022 - Afati i dytë

Në bazë të konkursit të shpallur për regjistrimin e studentëve në ciklin e tretë të studimeve, në fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë (Afati i dytë) në UEJL, për vitin akademik 2021/22, Këshilli i shkollës së doktoraturës, shpall listën PRELIMINARE të kandidatëve të pranuar në ciklin e tretë të studimeve në UEJL në vitin akademik 2021/22:

LISTA E STUDENTËVE TË PRANUAR NË STUDIME TË DOKTORATËS PËR VITIN AKADEMIK 2021/2022

Kandidatët që kanë aplikuar për regjistrim, mund të parashtrojnë ankesë deri më 14.10.2021, në orën 24:00 në e-mail adresën: doctoral@seeu.edu.mk.

Këshilli i shkollës së doktoraturës ankesat eventuale do t’i shqyrtojë me datë 15.10.2021.

Google+