Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

финалната листа на примени кандидати на третиот циклус на студии на УЈИЕ

Врз основа на Конкурсот за упис на студенти во третиот циклус на студии на Универзитетот на Југоисточна Европа во академската 2018/19 година Советот на докторската школа, ја објавува ФИНАЛНАТА листа на кандидати примени на 3-иот циклус на студии на УЈИЕ во академската 2018/19 година, по факултети според следново:

ФИНАЛНАТА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ – 2018/2019
Google+