COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Lista finale e kandidatëve të pranuar në ciklin e tretë të studimeve në UEJL

Në bazë të konkursit të shpallur për regjistrimin e studentëve në ciklin e tretë të studimeve, në fakultetet e UEJL, për vitin akademik 2018/19, Këshilli i shkollës së doktoraturës, shpall listën FINALE të kandidatëve të pranuar në ciklin e tretë të studimeve në UEJL në vitin akademik 2018/19, sipas fakulteteve:

LISTA FINALE E STUDENTËVE TË PRANUAR NË STUDIME TË DOKTORATËS PËR VITIN AKADEMIK 2018/2019
Google+