COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

КОНЕЧНА листа на примени кандидати за стипендиите по заслуга

Факултет за бизнис и економија

Факултет за современи науки и технологии

Правен факултет

Факултет за јазици, култури и комуникација

Факултет за јавна администрација и политички науки

Confirmation of the Scholarship (Sign of Award Letter) is obligatory!
Period: from 07 to 29 September 2017
Place: SEEU Campus Tetovo, Financial Aid Office (802.10) or SEEU Campus in Skopje
.................................................................................................................
Konfirmimi i bursës është i domosdoshëm gjatë periudhës 07 - 29 shtator 2017
Vazhdimi i bursës dhe shuma e bursës përcaktohen pas çdo viti akademik, mvaresisht nga suksesi i arritur në vitin paraprak (kushtet akademike do të jenë të pëcaktuara në letrën e akordimit të bursës "Award Letter")
........................................................................................................................

Задолжително да се потврди стипендијата во период од 7 до 29 септeмври 2017 год.
Категоријата на стипендијата е променлива, во зависност од академскиот успех во секоја академска година (академските услови ќе бидат наведени во документот за доделување на стипендија „Award Letter“)
Google+