COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Lista FINALE e studentëve të pranuar për bursat meritore

Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë

Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore

Fakulteti i Drejtësisë

Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit

Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike

Confirmation of the Scholarship (Sign of Award Letter) is obligatory!
Period: from 07 to 29 September 2017
Place: SEEU Campus Tetovo, Financial Aid Office (802.10) or SEEU Campus in Skopje
.................................................................................................................
Konfirmimi i bursës është i domosdoshëm gjatë periudhës 07 - 29 shtator 2017
Vazhdimi i bursës dhe shuma e bursës përcaktohen pas çdo viti akademik, mvaresisht nga suksesi i arritur në vitin paraprak (kushtet akademike do të jenë të pëcaktuara në letrën e akordimit të bursës "Award Letter")
........................................................................................................................
Задолжително да се потврди стипендијата во период од 7 до 29 септeмври 2017 год.
Категоријата на стипендијата е променлива, во зависност од академскиот успех во секоја академска година (академските услови ќе бидат наведени во документот за доделување на стипендија „Award Letter“)
Google+