COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Листа на примени кандидати на третиот циклус на студии на УЈИЕ во академската 2015/16

Врз основа на Конкурсот за упис на Универзитетот на Југоисточна Европа во академската 2015/16 година на третиот циклус на студии Советот на докторската школа, ја објавува следнава листа на кандидати примени на 3-иот циклус на студии на УЈИЕ.

Врз основа на Конкурсот за упис на Универзитетот на Југоисточна Европа во академската 2015/16 година на третиот циклус на студии Советот на докторската школа, ја објавува следнава листа на кандидати примени на 3-иот циклус на студии на УЈИЕ, по факултети според следново:

Листа на примени кандидати на третиот циклус на студии на УЈИЕ во академската 2015/16

Поднесување на жзалби

Кандидатите кои се пријавиле за упис, може да поднесат жалба до 04.11.2015, до 16:00 часот, преку е-маил адресата admissions@seeu.edu.mk.

Советот на докторската школа жалбите ќе ги разгледа до 11.11.2015.

Информации за пријавување

Примените кандидате ќе може да се запишат по разгледување на жалбите од Советот на докторската школа. Примените кандидати ќе бидат дополнително информирани со и-мејл за рокот кога ќе можат да се запишуваат.

За да се запишат студентите треба да донесат уплатница со уплата на семестар во износ од 61.500 ден. и да се достават до Канцеларијата за упис, објект 801.

При запишување на студентот ќе му се даде идентификациска картичка за студент на докторатура како и препораки за пристап до електронските системи на Универзитетот.

Ориентационен ден (05.11.2015):

За сите студенти во 3иот циклус на студии, ориентациониот ден ќе се организира на 05.11.2015 во 17:00ч, сала за конференци ЦРБ - зграда на ректорат..

Дополнително ќе ви бидат испратени програмата и другите детали на вашиот и-мејл.

Детали за уплата на семестар:

Уплатата на школарината се реализира преу жиро-сметката на Универзитетот на ЈИЕ:

Детали за уплата во денари:

Примач:: Универзитет на ЈИЕ
Име на банка: Стопанска банка, АД Скопје
Број на сметка: 200-0008775390-1
Цел на уплата: Школарина 2015/16

Детали за уплата во евра:

Name of Institution: SEEU Tetovo
Address: Bul. Ilindenska 335, 1200 Tetovo/Macedonia
Bank Name: STOPANSKA BANKA
Acc. number (EUR): 0009009090
IBAN: MK07200000900909026
SWIFT: STOBMK2X

Google+