COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Конечна листа на примени кандидати во третиот уписен рок за додипломски студии – 2015/2016

Според објавениот конкурс за запишување на студенти на факултетите на ЈИЕУ во академската 2015/2016 година и Одлуката на Сенатот на УЈИЕ, Комисија за запишување на студенти на ден 06.10.2015, ја објавува прелиминарната листа на примените кандидати на додипломски студии во трет уписен рок, по факултети:

КОНЕЧНАТА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ВО ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ – 2015/2016

Поднесување на жалби

Кандидатите кои се пријавиле во вториот уписен рок, може да поднесат жалба во рок од 24 часа од денот на објавување на прелиминарните резултати, до 24:00 часот, 07.10.2015, преку е-маил адресата admissions@seeu.edu.mk.

Забелешка:

Советот на Ректорот на УЈИЕ одлучи да студентите кои завршиле средно образование надвор од Република Македонија да бидат примени во третиот уписен рок, под услов да до 30 октомври2015 достават конфирмација од Министерството за Образование и Наука на РМ за започната постапка за нострификација на средното образование.

Регистрација на примените кандидати ќе биде во период од 07.10.2015 до 09.10.2015.

За повеќе информации контактирајте со Кацеларијата за прием, во Тетово или Скопје.

Е-маил: admissions@seeu.edu.mk

Тел: +389 44 356 188 (Тетово)
Тел: +389 44 356 398 (Скопје)

Информации за условите и начинот на регистрација

Сите кандидати кои се примени во третиот уписен рок на додипломски студии во Универзитетот на ЈИЕ, треба да запишат година на студии во академската 2014/15 год. во период од 07.10.2015 до 09.10.2015, во Тетово.

За регистрација, студентите треба да достават уплатница за уплатена школарина за прв семестар, зависно од студиската програма:

Школарина за семестар (редовно и вонредно студирање):
Факултет за бизнис и економија
 • Бизнис и економија (сите студиски програми) 55 300 ден
 • Информациски системи и менаџмент 61.500 ден
Факултет за современи науки и технологии
 • Компјутерски науки 55 300 ден
 • Компјутерско инжењерство 55 300 ден
 • Бизнис информатика 61 500 ден
Интегрирани студии со пракса
 • Современ менаџмент на претпријатија
 • Современ банкарски менаџмент
 • Применета информатика за ИТ компании

Напомена: Школарината во износ од 61.500 ден по семестар ќе биде целосно покриена со стипендија од одредена компанија. Процесот на селетирње на стипендистите за овие студиски програми ќе се изврши во тек на месец септември.

Правен факултет
 • (сите студиски програми) 40 000 den
Факултет за јавна администрација и политички
 • (сите студиски програми) 40 000 den
Факултет за јазици, култури и комуникација
 • (сите студиски програми) 40 000 den
Уплата на семестар

За дополнителни информации за начинот на плаќање на семестарот (можноста за плаќање на рати или претплата) ве молиме да контактирате со Канцеларијата на бурсар, зграда 802.

Уплата на школарина за прв семестар:

Датум:
7 – 9 окт.2015

Уплата во денари:
Примач: Универзитет на ЈИЕ
Банка депонент: Стопанска банка А.Д. Скопје
Бр. на жиро-сметка: 200-0008775390-10
Цел на уплата: школарина за 2015/16

Уплата од страство (во Евра):
Name of Institution: SEEU Tetovo
Address: Bul. Ilindenska 335, 1200 Tetovo/Macedonia
Bank Name: STOPANSKA BANKA
Acc. number (EUR): 0009009090
IBAN: MK07200000900909026
SWIFT: STOBMK2X

Напомена: Во уплатницата задолжително внесете го матичниот број.

Е-маил:
Тел.: +389 44 356 049

Тест за одредување на нивото на англискиот јазик:

Тетово 18 септември 2015, петок, од 11:00 и 13:00 часот
Скопје 17 септември 2015, четврток, од 11:00 и 13:00 часот

Google+