COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Конечна листа на примени кандидати во вториот уписен рок за додипломски студии – 2015/2016

Според објавениот конкурс за запишување на студенти во прва година, на факултетите на ЈИЕУ, во академската 2015/2016 година и Одлуката на Сенатот на УЈИЕ, одржан на 14.09.2015, Централната комисија за запишување на студенти ја објавува прелиминарната листа на примените кандидати на додипломси студии во првиот уписен рок, по факултети:

КОНЕЧНАТА ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ – 2015/2016

Поднесување на жалби

Кандидатите кои се пријавиле во вториот уписен рок, може да поднесат жалба во рок од 24 часа од денот на објавување на прелиминарните резултати, до 24:00 часот, 15.09.2015, преку е-маил адресата admissions@seeu.edu.mk. Жалбите ќе бидат разгледани на 16.09.2015.

Забелешка:

  • Кадидатите кои не доставиле целосна документација, тоа може да го направат во вториот уписен рок, од 14 до 30 септември 2015.
  • Комисијата за упис на студнти одлучи да ги прими кандиадите кои завршиле средно образование надвор од Република Македонија но под услов до 30 септември 2015 да достават конфирмација од Министерството за Образование и Наука на РМ за започната постапка за нострификација на средното образование.

Регистрација на примените кандидати, од 14.09.2015 до 18.09.2015.

За повеќе информации контактирајте со Кацеларијата за прием, во Тетово или Скопје.

Е-маил: admissions@seeu.edu.mk

Тел: +389 44 356 188 (Тетово)
Тел: +389 44 356 398 (Скопје)

Информации за условите и начинот на регистрација

Сите кандидати кои се примени во вториот уписен рок на додипломски студии во Универзитетот на ЈИЕ, треба да запишат година на студии во академската 2015/16 год. во период од 14.09.2015 до 18.09.2015, во Тетово.

За регистрација, студентите треба да достават уплатница за уплатена школарина за прв семестар, зависно од студиската програма:

Школарина за семестар (редовно и вонредно студирање):
Факултет за бизнис и економија
 • Бизнис и економија (сите студиски програми) 55 300 ден
 • Информациски системи и менаџмент 61.500 ден
Факултет за современи науки и технологии
 • Компјутерски науки 55 300 ден
 • Компјутерско инжењерство 55 300 ден
 • Бизнис информатика 61 500 ден
Интегрирани студии со пракса
 • Современ менаџмент на претпријатија
 • Современ банкарски менаџмент
 • Применета информатика за ИТ компании

Напомена: Школарината во износ од 61.500 ден по семестар ќе биде целосно покриена со стипендија од одредена компанија. Процесот на селетирње на стипендистите за овие студиски програми ќе се изврши во тек на месец септември.

Правен факултет
 • (сите студиски програми)40 000 den
Факултет за јавна администрација и политички
 • (сите студиски програми)40 000 den
Факултет за јазици, култури и комуникација
 • (сите студиски програми)40 000 den

Забелешка:

Апликантите во програмата за стипендии ”HESP”, треба да уплатат половина од предвидената сума за прв семестар. Резултатите ќе бидат соопштени дополнително преку е-маијл до крајот на септември.

Уплата на семестар

За дополнителни информации за начинот на плаќање на семестарот (можноста за плаќање на рати или претплата) ве молиме да контактирате со Канцеларијата на бурсар, зграда 802.

 • Кандидатите добитници на стипендијата по заслуга (SEEU Merit Based Scholarship) во академската 2015/16 треба да го потпишат писмото за доделување на стипендија во која ги имаат сите потреби информации за висината на стипендија и сумата која треба да се доплаќа за прв семестар.
 • Апликантите во програмата за стипендии ”HESP”, треба да уплатат половина од предвидената сума за прв семестар. Резултатите ќе бидат соопштени дополнително преку е-маијл до крајот на септември. bursary@seeu.edu.mk bursary@seeu.edu.mk
   Уплата на школарина за прв семестар:

   Датум:
   14ти - 18ти сеп. 2015

   Уплата во денари:
   Примач: Универзитет на ЈИЕ
   Банка депонент: Стопанска банка А.Д. Скопје
   Бр. на жиро-сметка: 200-0008775390-10
   Цел на уплата: школарина за 2015/16

   Уплата од страство (во Евра):
   Name of Institution: SEEU Tetovo
   Address: Bul. Ilindenska 335, 1200 Tetovo/Macedonia
   Bank Name: STOPANSKA BANKA
   Acc. number (EUR): 0009009090
   IBAN: MK07200000900909026
   SWIFT: STOBMK2X

   Напомена: Во уплатницата задолжително внесете го матичниот број.

   Е-маил:
   Тел.: +389 44 356 049
Тест за одредување на нивото на англискиот јазик:

Тетово 18 септември 2015, петок, од 11:00 и 13:00 часот
Скопје 17 септември 2015, четврток, од 11:00 и 13:00 часот

Google+