Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Академик Алајдин Абази одржа пристапно предавање во Академијата на Науки и Уметности во Косово

Во среда (24 април 2013), во Академијата на Науките и Уметностите во Косово, академик Алајдин Абази одржа пристапно предавање на тема „ КОНЦЕПТИ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ЕНЕРГЕТСКИ МРЕЖИ И КВАЛИТЕТ НА МОЌНОСТА“.

Во неговото воведно излагање, претседателот на Академијата на науките и уметностите, академик Хивзи Ислами рече „Ние секогаш го сметавме академикот Алајдин Абази како дел од нашата средина и поради тоа неговиот избор за надворешен член на нашата академија беше позитивно примен и високо оценет во академските и интелектуални кругови во Косово и пошироко“.

„Истражувањето и професионалните активности на академик Алајдин Абази се мултидисципинарни. Базирани на неговите објавувања, предавања и професионални и истражувачки проекти се истакнуваат следниве области: Теоретска електротехника, дијалектрични материјали, енергија , екологија и високо образование. Во меѓународните и регионалните журнали и конференции академик Алајдин Абази како автор и ко-автор издаде повеќе од 100 истражувачки и професионални трудови. Тој е автор на пет универзитетски учебници“ рече академик Ислами.

Зборувајќи за биографијата на Алајдин Абази , одговорниот на академијата за науки и уметности рече дека српските авторитети не успеаја да ја надминат силната волја на Алајдин Абази , спротивно на тоа тој беше повеќе мотивиран и упорно работеше за да придонесе за академскиот живот и научната општествена средина на Албанците во Македонија и особено се истакна во организационите работи кои се однесува на основањето на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Исто така, тој го спомена и цврстиот став на академик Алајдин Абази против македонската енциклопедија, каде Албанците беа навредени, став кој водеше до повлекување на енциклопедијата и започна работата на новата енциклопедија.

„Мојот избор за надворешен член на Академијата на науки и уметности има особено значење за мене затоа што повеќе декади јас сум професор на Универзитетот во Приштина. Ова е големо признание за мене.“ рече Алајдин Абази кој детално го презентираше пристапното предавање.

Академик Алајдин Абази е член на Македонската академија на науки и уметности на Македонија (МАНУ), член на Албанската академија на науки и уметности (2011, ASHASH) и член на Академијата на науки и уметности на Косово (2012, ASHAK). Тој е ректор Емеритус на УЈИЕ и му е доделено звањето почесен доктор на науки.

Google+